Hệ thống QUẢN LÝ GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM đã được nâng cấp phiên bản mới với nhiều tính năng bổ sung và giao diện dễ dàng thao tác hơn.
Các anh/chị có thể sử dụng song song cả hai phiên bản với tài khoản và dữ liệu giống nhau.
Để sử dụng HỆ THỐNG ĐÀO TẠO theo phiên bản cũ, kính mời các anh/chị truy cập tại đây
Để sử dụng HỆ THỐNG ĐÀO TẠO theo phiên bản mới, kính mời các anh/chị truy cập tại đây
Để sử dụng HỆ THỐNG THẬT theo phiên bản mới, kính mời các anh/chị truy cập tại đây

Đăng nhập hệ thống